Đăng ký bản quyền Website

Đăng ký bản quyền Website

Đăng ký bản quyền Website
Giao diện website là một sản phẩm trí tuệ được công ty thiết kế website (mà cụ thể là nhân viên thiết kế) sáng tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hầu hết các công ty thiết kế website đều chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ giao diện website cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên, để quyền sở hữu được công nhận, khách hàng cần phải tiến hành đăng kí bản quyền website với Cục sở hữu trí tuệ để được cấp giấy chứng nhận và từ đó hợp thức hóa quyền sở hữu của mình đối với giao diện website.
Ở Việt Nam, nạn “đạo” website xảy ra ngày càng nhiều, đặc biệt là ở các dự án giá rẻ. Ở các dự án này, công ty thiết kế website thường ít hoặc không đầu tư cho giao diện mà chỉ cóp nhặt lại những giao diện có sẵn từ các website khác. Ngoài ra, cũng có khi việc “đạo” website là chủ ý của chính khách hàng muốn lợi dụng tên tuổi của công ty khác như trong câu chuyện đã nêu. Trong cả hai trường hợp, nếu doanh nghiệp không có sự chuẩn bị từ trước thì sẽ rất thiệt thòi.
I – LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN CHO WEBSITE
Với một website đã đăng kí, việc tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại những kẻ giả mạo rất đơn giản. Bản thân những kẻ giả mạo khi nhận được cảnh báo từ những website có đăng kí cũng sẽ ít nhiều chùn tay và thường sẽ tự thay đổi, tiết kiệm được nhiều chi phí pháp lý cho cả hai bên. Ngày nay, website là một thành phần quan trọng và ngày càng đóng góp nhiều cho giá trị thương hiệu công ty, việc bảo vệ nó cũng giống như bảo vệ chính thương hiệu của công ty vậy.
II – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN WEBSITE
Bản quyền website cũng giống như các đối tượng đăng ký bản quyền khác, đều được xem xét tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam. Việc đăng ký bản quyền website, đăng ký bản quyền giao diện website là không bắt buộc để chủ sở hữu có được các quyền tác giả của mình. Để làm thủ tục đăng ký bản quyền website cần hồ sơ, giấy tờ sau :
 
1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:
 
a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. Mẫu tác phẩm gồm:
- Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ đĩa chụp hình giao diện của phần mềm)
- Nội dung của tác phẩm (03 bộ đĩa chép Code của chương trình phần mềm)
- 02 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của phần mềm gồm hình ảnh và nội dung (đóng thành tập)
b) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả. (02 bản sao công chứng)
c) Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.
d) Tờ khai đăng ký
2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty):
a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. Mẫu tác phẩm gồm:
- Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ đĩa chụp hình giao diện của phần mềm)
- Nội dung của tác phẩm (03 bộ đĩa chép Code của chương trình phần mềm)
- 02 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của phần mềm gồm hình ảnh và nội dung (đóng thành tập)
b) Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản);
c) Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.
d) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả(02 bản sao công chứng )
e) Tờ khai đăng ký
 
Trường hợp tác giả/đồng tác giả do thuê ngoài:
Ngoài các tài liệu nêu trên, Quý Công ty cần cung cấp cho chúng tôi tài liệu sau:
- 02 bản Hợp đồng thuê thiết kế, kèm theo các thông tin cá nhân về tác giả/đồng tác giả thiết kế.
Hiện nay, LUẬT BẮC VIỆT là công ty Luật tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền giao diện website nhằm tạo mọi thuận lợi cho khách hàng, giúp giảm thiểu nguy cơ website bị làm nhái với mức chi phí tối thiểu.

Bài viết liên quan