Đăng ký bản quyền phần mềm

Đăng ký bản quyền phần mềm

Đăng ký bản quyền phần mềm là thủ tục giúp người sáng tạo ra phần mềm có thể bảo hộ độc quyền cho các tài sản mà mình đã sáng tạo ra.  Một trong những cách tốt nhất cho các tác giả phần mềm để bảo vệ công việc của họ là đăng ký bản quyền phần mềm với cục bản quyền tác giả. Công việc đăng ký thật dễ dàng và chi phí không cao nếu bạn tiến hành làm thủ tục đăng ký với công ty chúng tôi. Công ty Luật Bắc Việt  tự hào là đơn vị có uy tín và nhận được nhiều sự quan tâm tín nhiệm của khách hàng từng làm thủ tục đăng ký bản quyền cho rất nhiều đối tác khách hàng trong và ngoài nước. 
Tài liệu cần cung cấp:
1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả / đồng tác giả, các giấy tờ cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền bao gồm:
- Ba đĩa CD ghi Phần mềm
- Ba bản in phần mềm đóng thành quyển
- Giấy uỷ quyền của tác giả / đồng tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú, cơ quan Công chứng hoặc cơ quan quản lý nhân sự – 1 bản);
- Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả /các tác giả (kèm theo bản chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng- 1 bản)
- Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại. fax của tác giả / các đồng tác giả
2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu nhưng không đồng thời là tác giả (tổ chức; công ty) các giấy tờ cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền bao gồm:
- Ba đĩa CD ghi Phần mềm
- Ba bản in phần mềm đóng thành quyển
- Giấy uỷ quyền của tổ chức hoặc công ty (1bản)
- Giấy chuyển nhượng từ tác giả / các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản)
- Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập tổ chức, công ty và Giấy phép kinh doanh (1 bản)
- Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả / các tác giả; địa chỉ, số điện thoại. fax của tác gỉả / các đồng tác giả, tổ chức, công ty;
- Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả / các đồng tác giả (kèm theo bản chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng- 1 bản)
- Giấy cam đoan của tác giả.
Sau khi khách hàng đã chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm rồi tiến hành hoàn thành các thủ tục hành chính tại cục bản quyền tác giả.
Quy trình làm thủ  tục đăng ký tác quyền phần mềm sẽ được công ty chúng tôi hoàn tất nhanh chóng. Sau khi chúng tôi hoàn thành, chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng để tới văn phòng công ty nhận văn bằng bảo hộ hoặc quý khách có thể đăng ký nhận văn bằng qua chuyển phát. ')}

Bài viết liên quan