Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế

Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế

Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế
Đầu tiên xin chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp đã quan tâm tới dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích  tại BẮC VIỆT LUẬT, chúng tôi xin đưa ra quy trình, thủ tục và chi phí thực hiện như sau:
I. Tài liệu cần cung cấp:
1. Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích (Tờ khai) được làm theo Mẫu do Cục SHTT ban hành;
2. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích;
3. Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích;
4. Bản tiếng Việt của bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, yêu cầu bảo hộ và bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích, nếu trong đơn đã có bản tiếngAnh/Pháp/Nga;
5. Yêu cầu bảo hộ;
6. Bản vẽ,sơ đồ, bản tính toán,… (nếu cần) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích;
7. Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác,gồm một (1) bản;
8. Giấy uỷ quyền (nếu cần),gồm một (1) bản;
9. Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm ,nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế,gồm một (1) bản;
10. Chứng từ nộp phí nộp đơn và phí công bố, gồm một (1) bản.
II. Thời gian và quy trình thực hiện
1.Thời gian tra cứu nhãn hiệu: 02-03 ngày làm việc khi quý khách hàng có nhu cầu tra cứu tại cục sở hữu trí tuệ
2.Sau 01 tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục SHTT sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ về mặt hình thức
3.Sau 06-09 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ Cục SHTT sẽ ra thông báo nội dung và cấp văn bằng (thời gian có thể được rút ngắn nếu quý doanh nghiệp đề nghị Bắc Việt Luật thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ cấp văn bằng).
III. Dịch vụ của Bắc Việt Luật:
- Tư vấn các nội dung liên quan đến sáng chế
- Bắc Việt Luật tiến hành soạn thảo đối với hồ sơ đăng ký sáng chế
- Các thủ tục Bắc Việt Luật tiến hành đăng ký sáng chế
- Đại diện trên Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục bảo hộ sáng chế;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục Sở hữu trí tuệ;
- Nhận kết quả là văn bằng bảo hộ sáng chế;
- Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ (nếu có);
- Công chứng giấy tờ để tiến hành thủ tục;

Bài viết liên quan