Dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu

Dịch vụ công bố thực phẩm nhập khẩu

Trình tự thực hiện công bố thực phẩm nhập khẩu hoàn toàn giống với công bố thực phẩm nội địa. Tuy nhiên, các đơn vị đăng ký cần lưu ý bổ sung Tiêu chuẩn sản phẩm (Product Specification) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis) do nhà sản xuất cung cấp.
Thời gian thực hiện công bố: tối đa 15 ngày làm việc
Tài liệu đơn vị đăng ký cần chuẩn bị
1.   Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài
2.    Tiêu chuẩn sản phẩm (Product Specification) của nhà sản xuất hoặc Phiếu kết quả kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập từ nước xuất xứ
3.    Bản sao Hợp đồng thương mại (nếu có)
4.    Nhãn sản phẩm
5.    Mẫu có gắn nhãn
Tài liệu Công ty chúng tôi soạn thảo:
1.      Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
2.      Bản tiêu chuẩn cơ sở
3.      Dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm
Lưu ý sau khi công bố tiêu chuẩn chất lượng
1.   Xét nghiệm định kỳ: 01 lần/năm tại các cơ quan kiểm nghiệm/thông báo lô hàng đạt chất lượng nhập khẩu
2.   Gia hạn: số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm được gia hạn lại sau 03 năm kể từ ngày được cấp. Tài liệu cần thiết cho việc gia hạn bao gồm:
-     Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm va tiêu chuẩn cơ sở
-     Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ
-     Mẫu sản phẩm có nhãn đang lưu hành
-     Bản sao công chứng Giấy chứng nhận cơ sở thực phẩm đủ điều kiện vệ sinh chung

Bài viết liên quan