Công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu

Công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu

Công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu
Rượu là đồ uống có cồn được sử dụng rộng rãi trong xã hội. Trước những thông tin về các loại rượu rởm, rượu giả tràn lan trên thị trường gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của người sử dụng và để đảm bảo uy tín của Doanh nghiệp việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu là bắt buộc và vô cùng cần thiết.
Các quy định về tiêu chuẩn chất lượng rượu:
•TCVN 7043:2009 Thay thế TCVN 7043:2002
•TCVN 7043:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công Nghệ công bố sản phẩm
Luật  Bắc Việt thực hiện thủ tục Công bố chất lượng rượu:
Quý khách hàng cung cấp đầy đủ các loại hồ sơ trong danh mục sau
•Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
•Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành
•Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài có ngành nghề kinh doanh phù hợp
•Phiếu kết quả kiểm nghiệm phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.
•Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn.
•Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp

Bài viết liên quan