Công bố mỹ phẩm tại Hải Phòng

Công bố mỹ phẩm tại Hải Phòng

Tại sao lại phải công bố mỹ phẩm? Việc công bố lưu hành mỹ phẩm có ý nghĩa cả về phương diện pháp lý lẫn thực tiễn . Sử dụng dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm tại Luật Bắc Việt, Quý khách hàng sẽ được chúng tôi thực hiện các công việc sau.
1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Công bố mỹ phẩm tại Thành phố HCM như:
- Tư vấn những quy định của pháp luật về Công bố mỹ phẩm tại Thành phố HCM;
- Tư vấn thủ tục Công bố mỹ phẩm tại Thành phố HCM;
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn Công bố mỹ phẩm tại Thành phố HCM;
- Tư vấn các vấn đề liên quan khác tại Thành phố HCM.
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Công bố mỹ phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
3. Đại diện hoàn tất các thủ tục Công bố mỹ phẩm tại Thành phố HCM cho khách hàng, cụ thể:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Bắc Việt sẽ tiến hành soạn Hồ sơ Công bố mỹ phẩm cho khách hàng tại Thành phố HCM;
- Đại diện cho khách hàng tại Cục quản lý Dược – Bộ Y tế để nộp Hồ sơ Công bố mỹ phẩm  tại Thành phố HCM cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục quản lý Dược – Bộ Y tế, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Đại diện nhận giấy chứng nhận Công bố mỹ phẩm cho khách hàng tại Thành phố HCM.
- Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);

Mọi chi tiết xin liên hệ với Văn phòng Luật Bắc Việt để được tư vấn luật một cách tốt nhất!

Bài viết liên quan