Khi đăng ký bản quyền tác giả quý khách hàng cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau đây

Khi đăng ký bản quyền tác giả quý khách hàng cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau đây:

1. Mẫu tác phẩm cần đăng ký:

- Đối với tác phẩm là phần mềm tin học:

+ Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ đĩa chụp hình giao diện của phần mềm).

+ Nội dung của tác phẩm (03 bộ đĩa chép mã Code của chương trình phần mềm).

+ 02 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của phần mềm gồm hình ảnh và nội dung (đóng thành cuốn).

- Đối với tác phẩm mỹ thuật: tác phẩm (mẫu).

- Đối với tác phẩm văn học: Bản mô tả tác phẩm viết.

- Đối với các tác phẩm khác: tác phẩm (mẫu) và Bản mô tả tác phẩm.

2. Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của tác giả hoặc đồng tác tác giả (02 bản sao có chứng thực).

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: trong trường hợp doanh nghiệp là chủ sở hữu về quyền tác giả.

4. Ngoài ra khách hàng cần cung cấp:

- Tên tác phẩm.

- Ngày hoàn thành tác phẩm.

- Tác phẩm đã được công bố hay chưa. Nếu có: thời gian, địa điểm công bố.

- Nội dung chính của tác phẩm.

Bài viết liên quan