Công bố mỹ phẩm tại Hà Nội

Công bố mỹ phẩm tại Hà Nội

Luật sư cung cấp dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm tại Luật Bắc Việt, Quý khách hàng sẽ được chúng tôi thực hiện các công việc sau.
1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Công bố mỹ phẩm tại Hà Nội như:
- Tư vấn những quy định của pháp luật về Công bố mỹ phẩm tại hà Nội;
- Tư vấn thủ tục Công bố mỹ phẩm tại hà Nội;
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn Công bố mỹ phẩm tại hà Nội;
- Tư vấn các vấn đề liên quan khác tại hà Nội.
 
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Công bố mỹ phẩm tại hà Nội, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
Việc công bố tính năng của sản phẩm mỹ phẩm (mục đích sử dụng của sản phẩm) phải đáp ứng hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng sản phẩm mỹ​

Bài viết liên quan