Đăng ký bản quyền phần mềm

Đăng ký bản quyền phần mềm

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Sở hữu trí tuệ thì “Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ, hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể”
Còn “sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu dưới dạng điện tử hoặc dạng khác”.
Nói một cách dễ hiểu thì chương trình máy tính là tập hợp tất cả các câu lệnh do các nhà lập trình viết ra để hướng dẫn máy tính thực hiện một công việc cụ thể, nếu như không có chương trình này thì máy tính sẽ không hoạt động được.
Chương trình máy tính của bạn có thể được bảo hộ ở những dạng nào?
Bởi vì chương trình máy tính được thể hiện bằng chữ, do đó nó được bảo hộ dưới dạng bản quyền phần mềm. Tuy nhiên, nếu ý tưởng phía sau các chương trình máy tính của bạn còn bao gồm các đặc điểm mang lại các giải pháp kỹ thuật thì nó còn có thể là đối tượng để được cấp bằng độc quyền sáng chế.
Để được bảo hộ độc quyền thì chương trình máy tính hoặc phần mềm cần những tiêu chí gì?
Để chương trình máy tính được bảo hộ bản quyền thì trước tiên phần mềm của bạn phải đáp ứng được tính nguyên gốc, do chính bạn soạn thảo và không sao chép từ bất kỳ nguồn nào khác.
Còn đối với việc bảo hộ chương trình máy tính dưới dạng bằng độc quyền sáng chế hay độc quyền phần mềm thì chương trình của bạn phải đảm bảo tính mới, liên quan đến một bước sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.
Nhưng dù công trình, sản phẩm của bạn được bảo hộ ở dạng nào đi nữa thì trước tiên bạn cần phải có một cố vấn thông thái và một dịch vụ hỗ trợ pháp lý toàn diện để đưa ra những lựa chọn tối ưu nhất cho sản phẩm trí tuệ của mình

Bài viết liên quan