Đăng ký bản quyền nhãn hiệu là logo

Đăng ký bản quyền nhãn hiệu là logo

Đăng ký bản quyền nhãn hiệu
Đăng ký bản quyền nhãn hiệu hay đăng ký độc quyền thương hiệu là việc người nộp đơn nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam, theo đó khi được chấp nhận thì người đó sẽ được độc quyền thương hiệu của mình trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam trong một khoảng thời gian xác định.
Đăng ký bản quyền nhãn hiệu trong đó bộ hồ sơ đăng ký bao gồm tờ khai đăng ký nhãn hiệu, danh mục sản phẩm/ dịch vụ cần đăng ký , chứng từ nộp phí/ lệ phí, giấy ủy quyền. Tất cả được lập thành 02 bộ và được nộp trực tiếp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam hoặc nộp thông qua các văn phòng Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Để được đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu tại Việt Nam, nhãn hiệu, thương hiệu phải đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Cụ thể, nhãn hiệu, thương hiệu p đăng ký phải có tính chất phân biệt, không được tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu của một chủ thể đã đăng ký nhãn hiệu trước đó. Nhãn hiệu không được là những yếu tố loại trừ như là hình quốc kỳ, quốc ca, là những yếu tố dễ nhận biết, phổ biến như chữ số, chữ cái, những hình ảnh đơnn giản, hiển nhiên, những từ ngữ mang tính chất mô tả hàng hóa, dịch vụ.
Khi chủ thể đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, chủ thể có quyền độc quyền gắn nhãn hiệu, thương hiệu trên sản phẩm và dịch vụ của mình, có quyền cho người khác sử dụng thông qua hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu, có quyền ngăn chặn bất kỳ bên thứ 3 nào có hành vi vi phạm.
Để tiết kiệm thời gian và chi phí đăng ký nhãn hiệu, trước khi đăng ký, chủ sở hữu nên nhờ sự trợ giúp của các tổ chức sở hữu trí tuệ tiến hành tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu. Kết quả tra cứu sẽ có trong 7 ngày làm việc và tài liệu cần cung cấp là mẫu nhãn hiệu, hàng hóa dịch vụ người dùng cần đăng ký.
Khi đã nhận được kết quả tra cứu, nếu kết luận nhãn hiệu có khả năng đăng ký, chủ thể nên tiến hành đăng ký nhãn hiệu ngay lập tức để có ngày ưu tiên nộp đơn sớm nhất.
Tài liệu đăng ký bản quyền nhãn hiệu gồm:
- Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu)
- Sản phẩm và dịch vụ cần đăng ký (liệt kê).
- Giấy ủy quyền cho tổ chức dịch vụ sở hữu trí tuệ.
Thời hạn thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu:
Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ nhận đơn đăng ký và đóng dấu xác nhận ngày nộp đơn, số đơn. Sau đó, nhãn hiệu sẽ được thẩm định qua 2 giai đoạn:
Giai đoạn thẩm định hình thức: Trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn, thẩm định về hình thức đơn như bản mô tả đơn, nhóm sản phẩm và dịch vụ đã phân chính xác theo thỏa ước Nice chưa? Nếu đơn đáp ứng, Cục SHTT sẽ cấp Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và đơn sẽ được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp (bản giấy và bản điện tử).
Giai đoạn thẩm định nội dung: Trong vòng 9 tháng kể từ ngày công bố đơn, thẩm định xem nhãn hiệu có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ không, có tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của bên thứ 3 đã đăng ký trước đó hay không? Nếu đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, nhãn hiệu sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và sẽ được đăng công báo sở hữu công nghiệp (bản giấy và bản điện tử).
Dịch vụ đăng ký bản quyền nhãn hiệu của chúng tôi!
•Tra cứu khả năng đăng ký bản quyền nhãn hiệu
•Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc trước khi tiến hành các thủ tục đăng ký
•Soạn thảo các giấy tờ, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu
•Thay mặt nộp đơn và tiến hành các thủ tục cho tới khi nhận được quyết định cuối cùng
•Nhận và bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu có)
•Tư vấn chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (hậu mãi)
Với đội ngũ luật sư và các tư vấn viên tận tình và chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian quý báu của các bạn. Công ty chúng tôi luôn cam kết sẽ hoàn thành các thủ tục đăng ký bản quyền nhãn hiệu cho các bạn trong thời gian sớm nhất và chi phí luôn luôn là hợp lý nhất.

Bài viết liên quan