Các đối tượng nào không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.

Các đối tượng nào không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

Điều 15 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định những đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả:

 

1. Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.

 

2. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.

 

3. Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

 

Bài viết liên quan