Thủ tục đăng ký logo với vai trò là nhãn hiệu

Quy trình thủ tục sau khi thiết kế logo là đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
1. Thủ tục đăng ký độc quyền Logo với vai trò là nhãn hiệu của doanh nghiệp
  • Phải khẳng định rằng LOGO mang một sức mạnh tiềm tàng, trong mọi sự kiện việc sử dụng LOGO trên sản phẩm đóng vai trò xây dựng hỉnh ảnh thương hiệu của một doanh nghiệp.
  • Với một khía cạnh nào đó, LOGO được coi là “người đại diện” của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, đăng ký logo là một điều kiện tất yếu đối với doanh nghiệp.
  • Asimic chuyên đăng ký độc quyền logo, hướng dẫn thủ tục đăng ký độc quyền logo, cung cấp hồ sơ đăng ký độc quyền logo, đại diện giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ để nộp đơn đăng ký logo.
4. Thủ tục cần thiết:
  • Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký độc quyền logo
  • Giấy uỷ quyền cho Asimic
  • Mẫu độc quyền logo
5. Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...)
6. Qui chế sử dụng độc quyền logo nếu độc quyền logo yêu cầu bảo hộ là độc quyền logo tập thể
 

7. Bản sao đơn đầu tiên hoặc Giấy chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế
8. Tài liệu xác nhận về xuất xứ, giải thưởng, huy chương nếu độc quyền logo chứa đựng các thông tin đó.
9. Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên độc quyền logo có sử dụng các biểu tượng, tên riêng..

Bài viết liên quan