Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Lào

Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (gọi tắt là Lào) là thành viên của Công ước Paris về Bảo hộ sở hữu công nghiệp. Lào áp dụng nguyên tắc "Ai nộp đơn trước được đăng ký trước" trong việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoa á(NHHH)
. Lào chưa phải là thành viên của Thoả ước NICE về Phân loại Quốc tế Hàng hoá và Dịch vụ. Tuy nhiên, Lào áp dụng phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ hợp pháp vào việc quản lý nhãn hiệu. Dó đó bất kỳ cá nhân hay pháp nhân nào có hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hoá và dịch vụ hợp pháp đều có quyền đăng ký NHHH ở Lào. Các loại nhãn hiệu được đăng ký tại Lào: NHHH, nhãn hiệu dịch vụ và nhãn hiệu tập thể.

Thủ tục nộp đơn và xét nghiệm đơn đăng ký bao gồm các tài liệu như : giấy uỷ quyền của người nộp đơn, có công chứng (bản sao được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, với điều kiện bản gốc phải được nộp trước trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp đơn). Sau khi nộp, đơn nhãn hiệu sẽ được xét nghiệm về hình thức. Nếu đơn đáp ứng đủ các tài liệu và thông tin yêu cầu như trên, đơn sẽ được chuyển sang xét nghiệm nội dung. Cụ thể là xem xét nhãn hiệu có khả năng phân biệt hay không; có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng hoặc giới kinh doanh về nguồn gốc địa lý, bản chất và đặc tính của sản phẩm hoặc dịch vụ hay không; có tương tự hoặc gây trùng lặp với nhãn hiệu đã được đăng ký trước hoặc nhãn hiệu nổi tiếng hay không.

 

 

Thời hạn đăng ký từ 6 - 7 tháng kể từ ngày nộp đơn. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký NHHH, Nhãn hiệu sẽ được bảo hộ 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu được gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm. Nhãn hiệu đã được đăng ký chỉ được coi là sử dụng ở Lào khi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép ( người nhận licence) có hàng hoá hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu này được bán hoặc cung ứng hợp pháp ở Lào. Trong thời gian hiệu lực của nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có thể chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu cho bên thứ ba. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu phải được lập bằng văn bản và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền ở Lào thì mới có hiệu lực pháp luật. Cũng tương tự, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên thứ ba thông qua hợp đồng licence.

 

 

Lưu ý, khi nộp đơn đăng ký NHHH tại Lào, kể từ ngày 01/05/2002, cơ quan chức năng của Lào đã có quy định: một đơn xin đăng ký NHHH hoặc một đơn xin gia hạn hiệu lực đăng ký NHHH ở Lào chỉ được nộp cho một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu. Điều này có nghĩa là nếu sản phẩm hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu thuộc bao nhiêu nhóm phân loại quốc tế, thì người nộp đơn phải nộp bấy nhiêu đơn độc lập cho mỗi nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

 

---------------CÔNG TY LUẬT BẮC VIỆT-------------------------------

 

Bài viết liên quan