Dịch vụ và thủ tục công bố mỹ phẩm

Thủ tục công bố chất lượng mỹ phẩm nhập khẩu do Luật Bắc Việt cung cấp cho quý vị

a. Thủ tục công bố chất lượng mỹ phẩm nhập khẩu
- Giấy đăng ký kinh doanh (của Công ty nhập khẩu)
- Giấy uỷ quyền (nhà sản xuất uỷ quyền cho nhà nhập khẩu tiến hành thủ tục đăng ký sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam, có hợp pháp hóa lãnh sự)
- Giấy chứng nhận bán hàng tự do (free sale)
- Nhãn  sản phẩm
- Công thức sản phẩm: ghi rõ thành phần đầy đủ theo tỷ lệ 100%
- Tờ khai đăng ký (theo mẫu)
b. Thủ tục công bố chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước
- Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
- Nhãn  sản phẩm
- Công thức sản phẩm: ghi rõ thành phần đầy đủ theo tỷ lệ 100%
- Mẫu tờ khai đăng ký

Liên hệ với Luật sư để đặt dịch vụ và tiến hành các hướng dẫn công bố tiêu chuẩn chất lượng! 

Bài viết liên quan