Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

1. Nhãn hiệu hàng hoá
 • Nhãn hiệu hàng hoá là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau.
 • Nhãn hiệu hàng hoá có thể là từ ngữ, hình ảnh, hoặc sự kết hợp giữa từ ngữ và hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc.
 • Nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu hình khối được bảo hộ.
 • Thời hạn qui định cho thủ tục đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá là 12 tháng.
 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá là 10 năm và có thể gia hạn bảo hộ nhiều lẫn, mỗi lần 10 năm

Thông tin yêu cầu

 • Ðịa chỉ, điện thoại, Fax của Công ty/cá nhân có Nhãn hiệu xin đăng ký, phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Ghi chú màu sắc của Nhãn hiệu nếu màu sắc cũng là yếu tố xin bảo hộ.
 • Giải thích ý nghĩa của các chữ, từ ngữ, hình vẽ thể hiện trên Nhãn hiệu.
 • Danh mục sản phẩm và/hoặc dịch vụ mang Nhãn hiệu đã hoặc sẽ được sản xuất-kinh doanh, phù hợp với ngành nghề sản xuất-kinh doanh của Công ty/cá nhân có Nhãn hiệu xin đăng ký

Các điểm lưu ý

 • Nhãn hiệu chỉ được bảo hộ trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Quyền ưu tiên dành cho người nộp đơn sớm nhất trong số những người nộp đơn cho cùng một Nhãn hiệu.
 • Việc sử dụng, quảng cáo Nhãn hiệu, triển lãm sản phẩm/dịch vụ mang Nhãn hiệu, trong nhiều trường hợp, là những chứng cứ quan trọng cho việc xin đăng ký và bảo hộ Nhãn hiệu hàng hoá cùng một Sáng chế/giải pháp hữu ích.

 

 

 

Bài viết liên quan