Công bố mỹ phẩm tại Cần Thơ

Công bố mỹ phẩm tại Cần Thơ

Với hơn 500 doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm đang được Luật Bắc Việt tư vấn và hỗ trợ khắp các tỉnh trong cả nước, chúng tôi được đánh giá là đơn vị tư vấn có chất lượng chuyên môn tốt nhất hiện nay tại Thành phố Cần Thơ. Sử dụng dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm tại Luật Bắc Việt, Quý khách hàng sẽ được chúng tôi thực hiện các công việc sau.
1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Công bố mỹ phẩm tại Thành phố Cần Thơ như:
- Tư vấn những quy định của pháp luật về Công bố mỹ phẩm tại Thành phố Cần Thơ;
- Tư vấn thủ tục Công bố mỹ phẩm tại Thành phố Cần Thơ;
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn Công bố mỹ phẩm tại Thành phố Cần Thơ;
- Tư vấn các vấn đề liên quan khác tại Thành phố Cần Thơ.
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Công bố mỹ phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
3. Đại diện hoàn tất các thủ tục Công bố mỹ phẩm tại Thành phố Cần Thơ cho khách hàng, cụ thể:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Bắc Việt sẽ tiến hành soạn Hồ sơ Công bố mỹ phẩm cho khách hàng tại Thành phố Cần Thơ;
- Đại diện cho khách hàng tại Cục quản lý Dược – Bộ Y tế để nộp Hồ sơ Công bố mỹ phẩm  tại Thành phố Cần Thơ cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục quản lý Dược – Bộ Y tế, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Đại diện nhận giấy chứng nhận Công bố mỹ phẩm cho khách hàng tại Thành phố Cần Thơ.
- Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);


Bài viết liên quan