• Home »
  • »
  • Thành lập công ty tư vấn du học

Thành lập công ty tư vấn du học

1. Các công việc của Luật sư trước khi thành lập:

– Tiến hành soạn hồ sơ thành lập công ty tư vấn du học;

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty tư vấn du học tại cơ quan nhà nước;

– Tiến hành kiểm tra và theo dõi kết quả về việc thành lập công ty tư vấn du học tại cơ quan nhà nước;

– Tiến hành đại diện nhận kết quả về đăng ký kinh doanh công ty tư vấn du học tại cơ quan nhà nước cho khách hàng;

– Tiến hành khắc dấu, đăng ký mã số thuế cho khách hàng;

– Tiến hành đăng ký, lập hồ sơ đăng ký mua hóa đơn lần đầu cho khách hàng;

– Tiến hành biên soạn các loại biểu mẫu nội bộ công ty cho khách hàng nếu có yêu cầu;

– Tiến hành làm thủ tục thuế, báo cáo thuế cho khách hàng miễn phí 3 tháng đầu kể từ ngày thành lập;

2. Hồ sơ thành lập công ty thông thường bao gồm:

– Giấy đề nghị thành lập công ty tư vấn du học (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);

– Điều lệ công ty tư vấn du học (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);

– Danh sách thành viên, cổ đông công ty tư vấn du học (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);

– Chứng minh thư hoặc hộ chiếu các cổ đông, thành viên;

– Các tài liệu khác nếu pháp luật yêu cầu.

3. Các tài liệu liên quan:

– Luật doanh nghiệp 2005

– Nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành.

– Các biểu mẫu về đăng ký kinh doanh.