Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

1. Trình tự tiếp nhận và giải quyết:
– Thẩm định hình thức: 01 – 02 tháng từ ngày nhận đơn;
– Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
– Thẩm định nội dung đơn: 08 – 12 tháng kể từ ngày công bố.

2. Thành phần hồ sơ:
– Tờ khai (theo mẫu)
– Mẫu nhãn hiệu đăng ký
– Giấy phép kinh doanh (nếu chủ thể đăng ký là doanh nghiệp)
– Giấy uỷ quyền (nếu nộp thông qua đại diện)
– Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn (nếu có);
– Tài liệu xác nhận quyền ưu tiên (đói với Người nộp đơn là người nước ngoài – nếu có)
– Chứng từ nộp lệ phí.

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Sở hữu trí tuệ

4. Thời hạn giải quyết: 15 – 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.

5. Dịch vụ của công ty Luật Bắc Việt: 
– Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ cho nhãn hiệu;
– Tư vấn phạm vị bảo hộ, phân nhóm;
– Tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
– Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, vấn đề cho phép sử dụng nhãn hiệu, bảo vệ nhãn hiệu….
– Tư vấn các vấn đề sau khi được cấp văn bằng bảo hộ: thủ tục gia hạn, các vấn đề liên quan đến thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu…