Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Giấy phép đăng ký kinh doanh

– Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (theo mẫu)

– Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

– Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp

Các đối tượng không được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp

– Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với chuyên gia có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng;

– Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật bắt buộc phải có;

– Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng;

– Hình dáng các sản phẩm chỉ có giá trị thẩm mỹ;