Articles Posted in the " DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP " Category
  • Luật sư tư vấn thành lập công ty

    Luật sư tư vấn thành lập công ty

    Dịch vụ trọn gói tư vấn luật hướng dẫn Thủ tục thành lập công ty TNHH, Công ty Cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp. Nội dung dịch vụ: 1. Tư vấn thủ tục thành lập công ty: Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp: Các luật sư giỏi sẽ giúp khách hàng lựa chọn xác định các ưu điểm để lựa chọn các loại hình doanh nghiệp cho phù hợp, bao gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngòai, doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh… Tư vấn tên công ty: Tư vấn lựa chọn tên và tra cứu tên doanh nghiệp, tra cứu đáp ứng khả năng được chấp nhận đăng ký doanh nghiệp cao, có thể đăng ký nhãn hiệu và đăng ký tên miền internet; Tư vấn các nội dung khác về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh § Tư vấn trụ sở công ty: Thuộc quyển sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp; § Tư vấn vốn điều lệ: phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp; § Tư vấn ngành nghề kinh doanh: Chuẩn hoá theo quy định của pháp luật; § Tư vấn về người sáng lập của công ty : (Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành) ; § Tư vấn thủ tục, các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp : (Tư vấn tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty) ; Lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: § Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, § Điều lệ công ty,..