Quyền tác giả, Quyền liên quan - Bản quyền tác giả

Quyền tác giả là gì: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách,

 bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh,

tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính.
Quyền tác giả tự động phát sinh từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Quyền liên quan là gì?

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

 

 

Liên hệ yêu cầu dịch vụ theo địa chỉ dưới đây:
==================
Bac Viet Luat LawFirm
P412, Nhà 17T10, Trung Hòa, Nhân Chính, Hà nội
Điện thoại: 04 22155966 – 22158486 Fax: 04 62815128
Mail:
luatsu@bacvietluat.vn This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it hoặc dichvu@xingiayphep.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Bac Viet Luat LawFirm – www.BacVietLuat.Vnwww.LuatSuToanQuoc.Com

www.xingiayphep.comwww.tuvanluat.netwww.sanduan.vn www.banhnha.vn www.santhietbi.vn www.tuvanluat.com.vn www.bvl.vnwww.duan.vn

')}

Bài viết liên quan