Luật bản quyền

Nhãn hiệu là gì
Nhãn hiệu là gì
 • Luật bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Nhãn hiệu là gì? ::::Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá,dịch vụ của các cơ sở sản xuất,kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ,hình ảnh hoặc sự kết hợp các ...

Quyền nộp đơn và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Quyền nộp đơn và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Luật bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ,và có thể được gia hạn liên tiếp nhiều ...

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả
 • Luật bản quyền
 • 05 tháng 4, 2011

 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giảNghị định số 47/2009/NĐ-CP ban hành ngày 13/5/2009 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả. Theo đó, mức phạt nặng ...

Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nào
Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nào
 • Luật bản quyền
 • 04 tháng 4, 2011

Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nàoĐiều 54 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định:1. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận ...

Quyền tác giả và quyền liên quan
Quyền tác giả và quyền liên quan
 • Luật bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

 Quyền tác giả và quyền liên quan1. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở ...

Quyền đăng ký nhãn hiệu
Quyền đăng ký nhãn hiệu
 • Luật bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Bất cứ một doanh nghiệp, một cá nhân nào đều có quyền đăng ký thương hiệu cho mình. Điều đó thì ai cũng hiểu, nhưng một thương hiệu là cả một quátrình kinh doanh, nó theo doanh nghiệp suốt cả ...

Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan
Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan
 • Luật bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan1. Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (sau đây gọi chung là người biểu diễn).2. Tổ ...

Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ
Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ
 • Luật bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

 Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ1. Cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc ...

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan
Thời hạn bảo hộ quyền liên quan
 • Luật bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan1. Quyền của người biểu diễn được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.2. Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi ...

Duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ
Duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ
 • Luật bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ1. Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực. 2. ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật