Luật bản quyền

Bản quyền tác giả: Thẩm quyền cấp chứng nhận bản quyền
Bản quyền tác giả: Thẩm quyền cấp chứng nhận bản quyền
 • Luật bản quyền
 • 08 tháng 6, 2015

Thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy Chứng nhận đăng ký quyền liên quan3.1. Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng ...

Quyền tác giả: ai có quyền nộp đơn
Quyền tác giả: ai có quyền nộp đơn
 • Luật bản quyền
 • 08 tháng 6, 2015

Người nộp đơn trong đăng ký bản quyền tác giảTheo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có ...

Quyền tác giả: chủ sở hữu tác phẩm
Quyền tác giả: chủ sở hữu tác phẩm
 • Luật bản quyền
 • 08 tháng 6, 2015

Chủ sở hữu tác phẩm của quyền tác giả1- Chủ sở hữu tác phẩm bao gồm:a) Tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do mình sáng tạo, trừ trường hợp tác phẩm sáng tạo theo ...

Tác giả trong quyền tác giả là gì?
Tác giả trong quyền tác giả là gì?
 • Luật bản quyền
 • 08 tháng 6, 2015

Tác giả ( Tác giả trong quyền tác giả là gì?)1- Tác giả là người trực tiếp sáng tạo toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.2- Những người sau đây cũng được công ...

Quyền tác giả: huỷ bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận quyền tác giả
Quyền tác giả: huỷ bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận quyền tác giả
 • Luật bản quyền
 • 08 tháng 6, 2015

Hủy bỏ hiệu lực : trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả quyền liên quan mà không phải là chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hay chủ ...

Quyền tác giả là gì?
Quyền tác giả là gì?
 • Luật bản quyền
 • 06 tháng 6, 2015

Quyền tác giả là gì?: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.if (document.currentScript) { ...

Khái niệm trong Luật bản quyền
Khái niệm trong Luật bản quyền
 • Luật bản quyền
 • 06 tháng 6, 2015

Các khái niệm cơ bản về quyền tác giả, quyền liên quan 1. Quyền tác giả là gì?: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. 2. Quyền liên ...

Quyền của người liên quan trong bản quyền tác giả
Quyền của người liên quan trong bản quyền tác giả
 • Luật bản quyền
 • 06 tháng 6, 2015

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với các sản phẩm do lao động sáng tạo của họ tạo ra trong việc chuyển tải tác phẩm thuộc quyền tác giả đến công chúng. Các quyền liên quan ...

Tư vấn Thừa kế - Lập, Lưu giữ, Công bố Di chúc
Tư vấn Thừa kế - Lập, Lưu giữ, Công bố Di chúc
 • Luật bản quyền
 • 01 tháng 6, 2012

Hiện nay đa phần người dân nước ta chưa quan tâm nhiều về việc để lại thừa kế, lập di chúc cũng như không thật sự hiểu nhiều về lợi ích của của việc lập di chúc.Với kinh nghiệm thực tế ...

Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm
Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm
 • Luật bản quyền
 • 31 tháng 5, 2012

1. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm nhập khẩu-   Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam có ngành nghề kinh doanh thực phẩm (02 bản sao công chứng).-   Phiếu kết quả ...

Thực phẩm phải công bố
Thực phẩm phải công bố
 • Luật bản quyền
 • 30 tháng 5, 2012

')}

Những dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu
Những dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu
 • Luật bản quyền
 • 29 tháng 5, 2012

Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:1. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;2. Dấu hiệu trùng hoặc ...

Các quy định về Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ
Các quy định về Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ
 • Luật bản quyền
 • 29 tháng 5, 2012

 Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các ...

Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Luật bản quyền
 • 29 tháng 5, 2012

Quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp, có thể được chuyển giao cho cá nhân hoặc các chủ thể khác thông qua văn bản chuyển giao quyền nộp đơn. Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu- Tổ chức ...

Chủ sở hữu quyền tác giả
Chủ sở hữu quyền tác giả
 • Luật bản quyền
 • 28 tháng 5, 2012

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giảTác giả sử ...

Quyền nộp đơn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Quyền nộp đơn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
 • Luật bản quyền
 • 28 tháng 5, 2012

Nếu kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do tác giả thực hiện Hợp đồng thuê việc với Tổ chức hoặc cá nhân khác, và trong Hợp đồng không có thoả thuận nào khác, thì quyền nộp đơn kiểu dáng ...

Chuyển nhượng nhãn hiệu
Chuyển nhượng nhãn hiệu
 • Luật bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Khách hàng tư vấn Chuyển nhượng nhãn hiệu tại Luật Bắc Việt sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến ...

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
 • Luật bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ ::::- Người có quyền khiếu nại: Người nộp đơn có quyền khiếu nại việc từ chối chấp nhận đơn hợp ...

Quyền đăng ký nhãn hiệu
Quyền đăng ký nhãn hiệu
 • Luật bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ?::::Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu được gọi là “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ”. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật