Dịch vụ bản quyền

Đăng ký nhãn hiệu
Đăng ký nhãn hiệu
  • Dịch vụ bản quyền
  • 03 tháng 4, 2011

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, các nhân khác nhau.Dấu hiệu dùng để phân biệt đó phải nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ...

Trang: 1234

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật