Đăng ký bản quyền thương hiệu

Đăng ký bản quyền thương hiệu
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là rất lớn, vì thế việc xây dựng thương hiệu là vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết nhất.
Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu là đăng ký bản quyền thương hiệu cũng hết sức quan trọng. Đăng ký thương hiệu giúp tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu đối với thương hiệu của mình.
Trên cơ sở được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu có thể khai thác được lợi ích thương mại từ nhãn hiệu của mình như: sử dụng nhãn hiệu gắn liền với sản phẩm, dịch vụ của mình; chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu nhãn hiệu… Đồng thời, nó còn là căn cứ để chống lại những hành vi xâm phạm tới quyền sử dụng nhãn hiệu.
Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu ngày nay không còn quá phức tạp, tuy nhiên do thời gian theo dõi đơn đăng ký bảo hộ quá lâu (12 tháng) nên các tổ chức, cá nhân thường tìm đến các công ty dịch vụ để được tư vấn và hỗ trợ làm thủ tục đăng ký bảo hộ.
Để bảo vệ cho thương hiệu của mình bạn có thể đăng ký bản quyền thương hiệu dưới các hình thức như: đăng ký bảo vệ bản quyền và nhãn hiệu đối với logo của công ty, tên thương hiệu (công ty), khẩu hiệu và bao bì sản phẩm, đăng ký độc quyền thương hiệu.
Bắc Việt Luật sẽ luôn dõi theo bước đường của doanh nghiệp bạn với sự hỗ trợ tận tình và toàn diện nhất. Bạn sẽ được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho việc bảo vệ thương hiệu như:
 
•Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc bảo vệ thương hiệu
•Tra cứu sơ bộ khả năng được bảo hộ thương hiệu
•Tư vấn về phân loại sản phẩm và dịch vụ đăng ký thương hiệu
•Soạn thảo các thủ tục cần thiết để thực hiện thủ tục đăng ký thương hiệu.
Khi đăng ký bản quyền tại Bắc Việt Luật, quý doanh nghiệp sẽ không phải lo lắng hay mất thời gian theo dõi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình Bắc Việt Luật  sẽ đại diện theo dõi mọi tiến trình của đơn.

Bài viết liên quan