Bài viết

Thủ tục Đăng ký Nhãn hiệu Độc quyền
Thủ tục Đăng ký Nhãn hiệu Độc quyền
 • Thủ tục bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Thủ tục Đăng ký Nhãn hiệu Độc quyềnHỒ SƠ ĐĂNG KÝ GỒM:1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (02 bản sao)2. Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký (02 bản - kích thước không nhỏ hơn 15x15mm và không lớn ...

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu
Khả năng phân biệt của nhãn hiệu
 • Tin tức bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Nhãn hiệu hàng hóa là yếu tố đầu tiên mà doanh nghiệp cần phải nghĩ tới khi chuẩn bị đưa một sản phẩm mới ra thị trường.Trên thực tế, các doanh nghiệp luôn chú trọng việc xây dựng, ...

Quyền tác giả và quyền liên quan
Quyền tác giả và quyền liên quan
 • Luật bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

 Quyền tác giả và quyền liên quan1. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở ...

Quyền đăng ký nhãn hiệu
Quyền đăng ký nhãn hiệu
 • Luật bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Bất cứ một doanh nghiệp, một cá nhân nào đều có quyền đăng ký thương hiệu cho mình. Điều đó thì ai cũng hiểu, nhưng một thương hiệu là cả một quátrình kinh doanh, nó theo doanh nghiệp suốt cả ...

Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan
Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan
 • Luật bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan1. Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (sau đây gọi chung là người biểu diễn).2. Tổ ...

Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ
Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ
 • Luật bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

 Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ1. Cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc ...

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan
Thời hạn bảo hộ quyền liên quan
 • Luật bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan1. Quyền của người biểu diễn được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.2. Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi ...

Duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ
Duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ
 • Luật bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ1. Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực. 2. ...

Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan
Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan
 • Thủ tục bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

 Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan1. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.2. Tổ chức tư ...

Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu
Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu
 • Tin tức bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

 Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu  Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu: 1. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình ...

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
 • Bài viết
 • 03 tháng 4, 2011

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan1. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi ...

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả
Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả
 • Bài viết
 • 03 tháng 4, 2011

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác ...

Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu
Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu
 • Bài viết
 • 03 tháng 4, 2011

Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu1. Người làm công việc đạo diễn, biên kịch, quay phim, dựng phim, sáng tác âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh, ánh ...

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng
Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng
 • Bài viết
 • 03 tháng 4, 2011

 Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng, Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng: Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng: ...

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả
Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả
 • Bài viết
 • 03 tháng 4, 2011

')}

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
 • Bài viết
 • 01 tháng 4, 2011

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan1. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có quyền cấp Giấy chứng nhận ...

Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
 • Bài viết
 • 01 tháng 4, 2011

Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký ...

Hành vi xâm phạm quyền tác giả
Hành vi xâm phạm quyền tác giả
 • Bài viết
 • 01 tháng 4, 2011

 Hành vi xâm phạm quyền tác giả 1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.2. Mạo danh tác giả.3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác ...

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan
Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan
 • Bài viết
 • 01 tháng 4, 2011

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan1. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là tổ chức phi lợi nhuận do các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật